Hjemløs abort-mindelund

Foreningen Retten til Liv har svært ved at finde et sted til en ny abort-mindelund

Siden abortmindelunden her i Vedersø blev nedlagt i 2007, har stenene stået opmagasineret hos foreningens tidligere formand Orla Villekær. Foreningen har ikke kunnet finde et andet område, hvor den kan få lov til at opstille stenene. Flere muligheder har været forsøgt, senest har en kirke i Esbjerg sagt nej til en mindelund. Så i stedet for at låne en grund - overvejer Retten til Liv nu en anden mulighed, nemlig at leje et område til mindelunden.

Hør om foreningens idé her: