Falsk alarm eller kraniebrud: Simpel blodprøve kan redde liv

Måske kan alvorlige hovedtraumer opdages allerede i ambulancerne ved hjælp af en blodprøve. Det vil et forskningsprojekt finde ud af. Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland

Falsk alarm eller kraniebrud: Simpel blodprøve kan redde liv

To fonde vil bruge en million kroner på at undersøge, om man kan spotte alvorlige hovedtraumer tidligere og dermed redde liv.

Hovedskader skal opdages allerede i ambulancen, så patienter hurtigere kan komme i behandling.

Det er håbet med et forskningsprojekt ved Præhospitalet i Region Midt, som vil undersøge, om man med en simpel blodprøve kan konstatere, om der er tale om et alvorligt kraniebrud eller et let slag uden betydning.

- Hvis vi kan opdage det allerede i ambulancerne, så kan vi også tilbyde en hurtigere behandling, og det kan redde liv, siger læge og ph.d-studerende Sophie-Charlott Seidenfaden, som står i spidsen for projektet.

Det betyder rigtig meget at blive bekræftet i, at det vi laver, er vigtigt for patienterne.

Sophie-Charlott Seidenfaden, læge og ph.d-studerende

I dag bliver blodprøverne først taget på hospitalet, men det vil måske ændre sig. Rådet for Offerfonden og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har støttet med i alt en million kroner. Derudover har Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning allerede støttet med 425.000 kroner. 

- Det er helt fantastisk, at de har valgt at støtte projektet. Det betyder rigtig meget at blive bekræftet i, at det vi laver, er vigtigt for patienterne, siger Sophie-Charlott Seidenfaden.

De rigtige skal behandles

Der kører dagligt 66 ambulancer i Region Midtjylland, og de er alle en del af forskningsprojektet. Det samme er alle regionens akutmodtagelser, som blandt andet ligger i Viborg og Herning. Og der er flere perspektiver i den tidlige indsats, forklarer Sophie-Charlott Seidenfaden

- Hvis vi kan opdage hovedtraumer allerede i ambulancerne, så kan vi både tilbyde hurtigere behandling, men vi kan også undgå at behandle folk, som bare har fået et let slag i hovedet. Dem, der ikke fejler noget, kan måske få lov til at blive hjemme i stedet for at blive sendt til en masse undersøgelser og udsat for unødvendig og skadelig stråling, siger hun.

Projektet har været i gang siden februar, og der er indtil videre indsamlet omkring halvdelen af de nødvendige blodprøver.

 

Fakta om projektet

  • Der er på landsplan tale om mere end 20.000 patienter med hovedtraume om året.
  • Projektet løber over i alt 3 år og forventes afsluttet i 2020.
  • Det officielle navn er "Forskningsprojektet PreTBI", som står for "Potentialet af præhospital biomarkørmåling ved traumatisk hjerneskade".
  • Projektet gennemføres i samarbejde med Falck Danmark A/S og Responce A/S, Akutafdelingen og Klinisk Biokemisk Afdeling på Regionshospitalerne Viborg, Randers, Herning og Horsens samt Blodprøver og Biokemi, Neurokirurgisk Afdeling og Neuro Intensiv Afdeling samt Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospital.
  • Rådet for Offerfonden støtter forskningsprojektet med 600.000 kr. og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond støtter med 480.000 kr.