Erhvervsskoler oplever tiltrængt fremgang

Optagelsestallene for de forskellige ungdomsuddannelser er nu opgjort, og flere erhvervsskoler melder om en tiltrængt stigning i antallet af ansøgere.

Ledelsen rundt omkring på landsdelens erhvervsskoler og gymnasier har ventet i spænding på, at de sidste tilmeldingstal skulle tikke ind. Nu er spændingen udløst, og resultatet bringer blandt andet glæde på EUC Nordvest i Thisted. 

I alt 473 elever har valgt at tage deres ungdomsuddannelse hos EUC Nordvest - en fremgang på mere end 18 % i forhold til 2017, hvor optaget lå på godt 400 elever.

- Vi er naturligvis ovenud tilfredse med de flotte tilmeldingstal. Der er fremgang på stort set alle parametre. Og det er især glædeligt, at vi oplever et regulært boom på erhvervsuddannelserne, hvor antallet af tilmeldinger er steget med ikke mindre end 25%. Det er ikke nogen hemmelighed, at der på landsplan er alt for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse, og at mange skoler melder om enten faldende eller stagnerende tilmeldingstal. Dér er det da fantastisk, at vi her i det Nordvestjyske kan bryste os af så flot en fremgang, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Stigning i antal ansøgninger

Også i Viborg og Holstebro melder de om fremgang i optagelsestallene. 

- Hvis vi tager udgangspunkt i grundforløb 1, som er rettet mod elever, der kommer direkte fra grundskolen, så var tallet pr. 1. marts 240 mod 194 sidste år. Stigningen skyldes en større søgning til EUX, den erhvervsfaglige studentereksamen, hvor der i år er 97 mod 56 året før, fortæller direktør for Uddannelsescenter Holstebro, Ann Østergaard. 

EUX vinder frem

44 af de 203 kommende elever på EUC Nordvests erhvervsuddannelser har valgt EUX, hvor de kombinerer deres erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, så de både får et svendebrev og et studenterbevis.

- Det tager tid at implementere nye tiltag, og EUX er en forholdsvis ny ordning, men vi kan se, at den nu er ved at få fodfæste her på skolen. Vi har aldrig haft flere EUX-elever end nu, og vi er kun glade for, at flere unge har fået øjnene op for, at der er et stærkt alternativ til de gymnasiale uddannelser, fastslår Hans Chr. Jeppesen.

 Med finansloven i januar 2018 fik erhvervskolerne besked på, at de skulle spare: 

Smilet er stivnet på landets erhvervsskoler. For selvom regeringen i finansloven giver skolerne 170 mio. kroner i en ekstraordinær kvalitetspulje, så skal skolerne stadig spare.