Dige-problemer i Handbjerg

En gruppe sommerhusejere er ved at bygge et dige for at sikre sig mod fremtidige stormfloder. Problemet er bare, at de ikke havde søgt tilladelse hos Naturstyrelsen.

Et 120 meter langt dige skulle sikre 13 lavtliggende sommerhuse i Handbjerg. De første 30 meter står allerede færdig, men nu er arbejdet sat på standby. For ifølge Naturstyrelsen og Holstebro Kommune er byggeriet ulovligt.

- Etableringen af diget er sket inden for strandbeskyttelseslinjen uden dispensation fra Naturstyrelsen, skriver Holstebro Kommune i et brev.

Og den ufrivillige pause ærgrer sommerhusejer Johannes Ruby.

- Hverken Handbjerg Marina eller os sommerhusejer var opmærksom på, at diget ikke var med i lokalplanen eller i ansøgningen. Det er selvfølgelig en fejl, der skete.

Store konsekvenser

Nu skal sommerhusejerne sende en ansøgning og have en godkendelse fra Naturstyrelsen for at få tilladelse til at fortsætte byggeriet.

Johannes Ruby håber meget, at ansøgningen går igennem - og gerne hurtigt.

- Der er to ting, som jeg frygter. Jeg frygter, at vi ikke får tilladelsen til at opføre diget. Desuden frygter jeg, at efterårsstormene kommer, inden at Naturstyrelsen når at få vores ansøgning færdigbehandlet. Og så risikerer vi, at der kommer vand herop igen.

Bodil ødelagde 10 huse

Da stormen Bodil raserede landsdelen i december sidste år, blev 10 sommerhuse i Handbjerg beskadiget, da vandstanden steg kraftigt.

- Det var en skrækkelig oplevelse for at sige det rent ud, fortæller Johannes Ruby.

Sommerhusejere i Handbjerg er ved at bygge et dige for at sikre sig mod stormflod. Problemet er bare, at Naturstyrelsen ikke har givet tilladelse.