Danske Andelskassers Bank meldt til politiet

Danske Andelskassers Bank i Hammershøj er meldt til politiet af Finanstilsynet.

Banken, der har hjemsted i Hammershøj, har overtrådt lov om finansiel virksomhed ved i mindst 12 tilfælde at have lånefinansieret kunders køb af bankens aktier.

Det oplyser banken i en meddelelse til Fondsbørsen.

- Politianmeldelsen sker på baggrund af Finanstilsynets undersøgelse af bankens aktieemission i juni 2011, hvor mere end 35.000 investorer tegnede aktier i Danske Andelskassers Bank, skriver banken i meddelelsen.

I en redegørelse på bankens hjemmeside anerkender banken, at der er eller kan være ydet lån til finansiering af kunders køb af aktier i banken.

Banken understreger, at den vil søge en hurtig afslutning af dette forhold, ligesom banken allerede har tilbudt disse kunder at tilbagekøbe aktierne og i øvrigt holde kunderne skadesfri.

- Det skal bemærkes, at der er tale om enkeltstående tilfælde - de 12 tilfælde svarer til under en promille af de mere end 36.000 handler, der blev gennemført i perioden - og at lånene er givet i strid med bankens principper og værdier.

Der har således ikke været tale om en generel praksis i banken, selv om hvert enkelt tilfælde er dybt beklageligt, skriver banken på sin hjemmeside.

/ritzau/

TV Midtvest sendte d. dette indslag om de ulovlige lån i Danske Andelskassers Bank:

02:20 Luk video