Bevaringscenter i fare for lukning

Museernes Bevaringscenter i Skive er truet af lukning. Staten fjerner tilskuddet.

Bevaringscenteret i Skive har blandt stået for Danmarks vel nok mest kendte fossil, nemlig skildpadden Luffe fra Fur. Men vedligeholdelsen af de danske museers effekter er nu truet.

Centret i Skive risikerer nemlig at miste det tilskud, som sikrer centrets overlevelse. Fra 2011 forsvinder det statstilskud, som centret modtager i dag. I stedet skal driften betales af et samlet bloktilskud, som kommunen får af staten. Dermed er pengene i spil til flere formål inden for kulturen og ikke længere øremærket Museernes Bevaringscenter.

- Hvis man følger den plan om bloktilskud, som ligger nu - så er vi døde, siger centerets leder, Lars Brock Andersen.

Før 2007 var det amterne, der betalte tilskuddet til bevaringscentrene. Da amterne blev nedlagt, blev der i strukturreformen vedtaget et midlertidigt statstilskud. Det udløber ved udgangen af 2010. Herefter er det planen, at kommunerne skal betale tilskuddet.

Bevaringscentret i Skive modtager årligt 2,1 millioner kroner i tilskud. Der er i alt 7 bevaringscentre i Danmark.