200 arbejdspladser til Karup

Karup får mindst 200 nye arbejdspladser med det nye forsvarsforlig.

Det er blandt andet Forsvarets redningshelikoptere, som er årsag til de mange nye arbejdspladser. Merlin-helikopterne, som er blevet kritiseret for at have mange fejl og derfor været for lidt i luften, får nu en større bemanding til drift og vedligehold.

- Hen over forligsperioden bliver det mindst 200 arbejdspladser, der bliver tilført området, siger Steen Hartov, Oberst ved Flyvertaktisk Kommando i Karup.

Ud over Forsvarets redningshelikoptere, er det også Søværnets helikoptere, som giver flere arbejdspladser. De skal skiftes ud med nye og større helikoptere, og det kræver flere folk til at flyve, dirigere og vedligeholde.

Desuden flyttes arbejdspladser fra andre steder i landet til landsdelen.

Forsvarsforliget træder i kraft d. 1. januar 2010 og gælder i fire år.