Vind giver natur

Da man ville lave et vindmølle testcenter i Østerild, blev der fældet masser af skov. Det har betydet, at naturen har forandret sig i området. I udsendelserne "Vind giver natur" kigger vi nærmere på hvordan, og hvilken betydning, det har haft for naturen.

Vind giver natur - mere klithede
Skoven blev fældet for at skabe plads til store testmøller, i dag står målemaster, vindmøller og store tekniske anlæg side om side med blomstrende lyng og mosebølle. Et vindmølle testcenter i Østerild skaber mere Klithede.
Udgivet 23. oktober 2017