Nej til begrænsninger: Johanne går på HF, selvom hun er ordblind

På Nr. Nissum HF kan ordblinde læse studiet på tre år i stedet for to. Pensum er det samme.
Udgivet 4. februar 2022