Region Midtjylland dømt for ydmygende behandling af psykiatrisk patient: - Det er ikke rar læsning

Højesteret har dømt Region Midtjylland til at betale erstatning til en psykiatrisk patient i Viborg.

Det er Retspsykiatrisk Afdeling i Viborg, som har haft den pågældende patient indlagt.
Det er Retspsykiatrisk Afdeling i Viborg, som har haft den pågældende patient indlagt.
Foto: Karsten Mortensen, TV MIDTVEST

Region Midtjylland har fået en dom for at udføre ydmygende og nedværdigende behandling af en psykiatrisk patient. 

Patienten har været indlagt på retspsykiatrisk afdeling i Viborg, og her blev han systematisk kropsvisiteret, når han havde haft besøg eller haft uledsaget udgang.

Region Midtjylland blev ellers frikendt i både byret og landsret, men nu har Højesteret taget stilling til sagen og dømt regionen til at betale 25.000 kroner i erstatning til den psykiatriske patient. 

- Det er ikke rar læsning. Når man læser beskrivelsen af, hvad den her patient har været udsat for, så er det en uværdig behandling. Det er en behandling, hvor vi ikke møder patienterne med den respekt, som vi skal, fortæller Jacob Isøe Klærke (SF), der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland.

Det var Retspsykiatrisk Afdeling i Viborg, som havde patienten indlagt efter, at han havde fået en dom, hvor hans adfærd blev vurderet som farlig. Afdelingen havde indført en regel om, at patienten kun kunne få uovervåget besøg og uledsaget udgang, hvis han bagefter blev kropsvisiteret.

Patient blev bedt om at bukke sig ned og sprede ballerne

I 40 forskellige tilfælde blev patienten bedt om at tage tøjet af, så personalet kunne undersøge, om han havde narko eller våben på sig. Det fremgår af dommen, at patienten hver gang skulle bukke sig ned og sprede ballerne og sætte sig på hug og hoste.

- Jeg synes ikke, at den faste praksis i psykiatrien i Viborg har været okay. Selvfølgelig skal vi sikre, at der ikke bliver smuglet stoffer og våben ind i psykiatrien, men vi skal gøre det på en ordentlig måde, hvor patienterne bliver mødt med værdighed og respekt, siger Jacob Isøe Klærke (SF).

Men hvordan kan man det? Man er vel nødt til at undersøge, om de har stoffer eller våben.

- Det skal man i de tilfælde, hvor man har en konkret mistanke, og det er jo det, man nu bliver dømt for, at man ikke har lavet den konkrete vurdering i hver enkel situation.

Sagen endte i Højesteret

Sagen kom for byretten i 2016 og for landsretten i 2018. Nu er politikerne i Region Midts psykiatriudvalg blevet orienteret om den endelige dom fra Højesteret, som fastslår, at behandlingen af den psykiatriske patient strider mod både psykiatriloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Det har jo vist sig, at det er et rimelig principielt spørgsmål, da det er artikel 3 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er blevet krænket. Det med at bede folk om at sprede baller og visitere folk på den måde er simpelthen en krænkelse af deres grundlæggende menneskerettigheder, fortæller advokat Claus Bonnez, der har ført sagen for patienten ved Højesteret.

Hos Landsforeningen SIND glæder man sig over dommen fra Højesteret.

- Selvom man gerne må visitere patienter, hvis man har mistanke om, at der bliver smuglet stoffer eller farlige genstande ind, så må man ikke gøre det rutinemæssigt. Man må kun gøre det, hvis man har en begrundet mistanke, og man skal gøre det på en måde, som er værdig for patienten. Her er der blevet slået fast, at der er grænser for, hvad man må, siger Knud Kristensen, der er formand for Landsforeningen SIND.

Der er allerede ændret praksis i Viborg, og formanden for regionens psykiatri- og socialudvalg forsikrer, at regionen fremover vil rette sig efter dommen. 

- Selvom rammerne skal være faste, så skal det stadigvæk være sådan, at vi møder folk med værdighed og respekt. Man skal ikke opbygge en forråelse i psykiatrien, selvom det er kriminelle eller svært syge patienter, man møder, fortæller Jacob Isøe Klærke (SF).

2:46
Højsteret har dømt Region Midtjylland til at betale erstatning til en psykiatrisk patient i Viborg.