Bestyrelse og repræsentantskab

Den overordnede ledelse af TV MIDTVEST varetages af en bestyrelse på syv medlemmer. Repræsentantskabet vælger seks medlemmer, og det sidste medlem vælges blandt de fastansatte medarbejdere.

Bestyrelsen

  Foto: Kim Kvist, TV MIDTVEST

Bestyrelsens medlemmer - set fra venstre - er:

 • Svend Erik Nielsen, Herning, næstformand
 • Leif Amby, Thisted, formand
 • Claire Hollmann, medarbejderrepræsentant
 • Anders Ahrenfeldt, Kjellerup
 • Erik Sørensen, Aulum
 • Helge Stavnsbjerg, Skive
 • Lene Falk, Holstebro - fraværende på billedet

Repræsentantskabet

TV MIDTVESTs repræsentantskab består af 72 medlemmer, der vælges for en 4-årig periode.

Repræsentantskabet virker som programråd og vælger seks af bestyrelsens syv medlemmer.

Repræsentantskabsmedlemmer valgt for perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2018:

Støtteforeningen gl. Ringkøbing Amt:

 • Gregers V. Kristensen, Thyholm
 • Jens Sønderby, Vinderup
 • Jens Erik Ager, Herning
 • Erik Sørensen, Aulum
 • Anne Lise Knudsen, Struer
 • Peter Jørgensen, Herning
 • Niels Chr. Holm, Skjern
 • Svend Erik Nielsen, Herning
 • Jeppe Bjerg Mikkelsen
 • Ejler Kærvang, Struer
 • Lene Falk, Holstebro
 • Kaj Christensen, Herning

Støtteforeningen gl. Viborg Amt:

 • Birthe Stentoft, Bjerringbro
 • Ole Andersen, Kjellerup
 • Hanne Bonderup, Viborg
 • Flemming Petersen, Bjerringbro
 • Bohart Slot Jensen, Thisted
 • Helge Stavnsbjerg, Skive
 • Jens Vognsen, Hanstholm
 • Ketty Gravesen, Viborg
 • Henning Bach, Bjerringbro
 • Ingrid Bak, Bjerringbro
 • Nora Hornstrup, Thisted
 • Michael Pedersen, Bjerringbro

Oplysnings- og seerorganisationer:

 • AOF's foreninger, Gl. Ringkøbing Amt, Willy Grøn, Vildbjerg
 • AOF's foreninger, Gl. Viborg Amt, Ebba Lund, Skive
 • FOF's foreninger, Gl. Ringkøbing Amt, Leo Lund-Jensen, Herning
 • FOF's foreninger, Gl. Viborg Amt, Lone Bak-Pedersen, Skive
 • LOF's foreninger, Gl. Ringkøbing Amt, Ann Vestergaard Holm, Holstebro
 • LOF's foreninger, Gl. Viborg Amt, Karsten Villadsen, Spøttrup
 • ARF's foreninger, Gl. Ringkøbing Amt, Poul Ivan Knuisgaard, Holstebro
 • ARF's foreninger, Gl. Viborg Amt, Arly Sørensen, Nykøbing M
 • KLF's foreninger, Gl. Ringkøbing Amt, Grethe Holm, Skjern
 • KLF's foreninger, Gl. Viborg Amt, Erik Sejersbøl, Thisted

Erhvervsfaglige organisationer:

 • Fagforeninger under LO, Gl. Ringkøbing Amt, Jan Vestentoft, Vinderup
 • Fagforeninger under LO, Gl. Viborg Amt, Nina Bang, Hanstholm
 • Fagforeninger under FTF, Gl. Ringkøbing Amt, Bente Rasmussen, Vinderup
 • Fagforeninger under FTF, Gl. Viborg Amt, Per Hesselberg, Viborg
 • Fagforeninger under AC, Gl. Ringkøbing Amt, - mangler udpegning
 • Fagforeninger under DA, Gl. Ringkøbing Amt, Hartmann H. Jensen, Holstebro
 • Fagforeninger under DA, Gl. Viborg Amt, Morten Primdal, Skive
 • Erhvervsorganisationer, Gl. Ringkøbing Amt, Boy Boysen, Ringkøbing
 • Erhvervsorganisationer, Gl. Viborg Amt, Stanley Bach Mortensen, Viborg
 • Landboforeninger, Gl. Ringkøbing Amt, Niels Kristian Fruergaard, Holstebro
 • Landboforeninger, Gl. Viborg Amt, Anders Ahrenfeldt, Kjellerup
 • Dansk Familielandbrug, Gl. Viborg Amt, Henrik Nielsen, Aalestrup
 • Fagforeninger udenfor LO/FTF, Gl. Ringkøbing Amt, Birgit May Jørgensen, Ulfborg

Andre kulturelle foreninger:

 • Idrætsorganisationer, Gl. Ringkøbing Amt, Preben Sørensen, Herning
 • Idrætsorganisationer, Gl. Ringkøbing Amt, Karen Bak, Videbæk
 • Idrætsorganisationer, Gl. Viborg Amt, Erik Preisler, Skive
 • Idrætsorganisationer, Gl. Viborg Amt, Svend Christensen, Nykøbing M
 • Kristelige organisationer, Gl. Ringkøbing Amt, Anders Damtoft Kaufmann, Ikast
 • Kristelige organisationer, Gl. Viborg Amt, Jens F. Munksgaard, Hurup Thy
 • Spejderorganisationer, Gl. Ringkøbing Amt, Bente Bo Mortensen, Holstebro
 • Spejderorganisationer, Gl. Viborg Amt, Leif Amby, Thisted
 • Handicaporganisationer, Gl. Ringkøbing Amt, Jørgen Ahler, Holstebro
 • Handicaporganisationer, Gl. Viborg Amt, Hanne Skipper, Skive

Byråd og Regionsråd:

 • Thisted Kommune, Per Skovmose, Hanstholm
 • Morsø Kommune, Lauge Larsen, Nykøbing M
 • Lemvig Kommune, Erik Flyvholm, Lemvig
 • Skive Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, Højslev
 • Viborg Kommune, Torben Guldmann, Viborg
 • Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg, Lem
 • Ikast-Brande Kommune, Tove Videbæk, Brande
 • Holstebro Kommune, H. C. Østerby, Holstebro
 • Struer Kommune, Niels Viggo Lynghøj, Struer
 • Herning Kommune, Ulrik Hyldgaard, Herning
 • Vesthimmerlands Kommune, Per Bisgaard, Aalestrup
 • Favrskov Kommune, Kurt Andreassen, Thorsø
 • Silkeborg Kommune, Harry E. Madsen, Kjellerup
 • Region Midtjylland, Morten Flæng, Vinderup
 • Region Nordjylland, Gunhild Olesen Møller, Øster Assels