5:38

Barn i sorgen

Små stemmer
Udgivet 12. januar 2021
Sygdom, druk og afsavn. Børnene i familien Thomsen har måttet gennemgå en hårdere barndom end langt de fleste på deres alder. De far mistet deres far, og hver dag lever de med frygten for, at deres kræftramte mor dør.