Politiet beklager forkerte svar til kræmmermarked

Rigspolitiet og Midt- og Vestjyllands Politi beklager, at der "efter det oplyste" blev givet forkert vejledning til kræmmermarkedet ved Bork Havn.

Både Midt- og Vestjyllands Politi og Rigspolitiet beklager nu, at ordensmagten tilsyneladende har givet forkerte oplysninger til arrangørerne af det traditionelle kræmmermarked i Bork Havn. 

Det sker i et svar fra Justitsministeriet til Venstres folketingsmedlem Kristian Jensen fra Herning.

To weekender i træk blev kræmmermarkedet lukket af politiet til stor frustration fra arrangørerne. De har tidligere fortalt til TV MIDTVEST, at de undervejs i forløbet fik grønt lys fra både lokalpolitiet i Ringkøbing og politiets corona-hotline.

Politiet beklager ikke, at kræmmermarkedet blev lukket. Det understreges, at politiet ikke på forhånd kan godkende arrangementer og begivenheder, men kun vejlede om reglerne.

Beklagelsen går alene på, at der undervejs i forløbet blev givet forkerte oplysninger.

- Rigspolitiet skal ligesom Midt- og Vestjyllands Politi beklage, at arrangøren efter det oplyste er blevet vejledt fejlagtigt om lovligheden af det pågældende arrangement, står der i svaret.

Erkender uens praksis

Det fremgår ikke, om den fejlagtige vejledning både kom fra corona-hotlinen og lokalpolitiet i Ringkøbing - eller kun en af parterne. TV MIDVEST har bedt Midt- og Vestjyllands Politi om at opklare dette uden at få et præcist svar.

- Vi kan ikke genskabe de samtaler, der er blevet ført og kan af den årsag heller ikke klarlægge præcist, hvordan arrangøren er blevet vejledt. Men hvis vores vejledning hos Midt- og Vestjyllands Politi har givet anledning til misforståelser, beklager vi dette, skriver Midt- og Vestjyllands Politi.

Når Kristian Jensen valgte at stille spørgsmål i sagen, skyldtes det, at han undrede sig over, at reglerne tilsyneladende blev fortolket forskelligt i de enkelte politikredse.

Han fortæller, at der samme dag, som kræmmermarkedet i Bork Havn blev lukket, blev arrangeret et stort marked ved Thorvaldsens Museum i København. 

I svaret erkender Rigspolitiet, at man er bekendt med, at der "ses at være forskellige praksis" for kræmmermarkeder og loppemarkeder i de enkelte politikredse.

Det fik den 16. juni Rigspolitiet til at udsende en skrivelse med vejledning til, hvordan man skal vejlede arrangører af loppemarkeder og torvedage.

I dette indslag fra den 14. juni forklarede Midt- og Vestjyllands Politi, hvorfor kræmmermarkedet i Bork Havn blev lukket.

Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien 112.