227601-5782089f.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti

Jimmy Storm Jessen

57 år | Jobkonsulent

Kandidat til Kommunalvalg 2021 for Det Konservative Folkeparti i Herning

Bor i 7490 Aulum

Jimmy Storm Jessens mærkesager

Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Miljø og klima
Skat
Ældre

Med kandidatens egne ord

"Jeg er rundet af en opvækst hvor det at klarer sig selv blev vægtet højt. Men i bevidstheden om, at alle mennesker lige meget værd, men vi er ikke ligestillede - så har man udfordringer så skal man hjælpes til at bidrage i det omfang man kan. Beskæftigelsesområder har min store interesse. Vores velfærd er afhængig af at så mange som muligt bidrager på arbejdsmarkedet, i større eller mindre grad. Som menneske har vi behov for anerkendelse og jeg under alle at kunne bidrage med historier hen over aftensmaden om kollegaernes oplevelser. Jeg vil have et samfund hvor vi tager hånd om vores børn og ældre på en værdig måde. Vi skal kunne føle os trygge i vores dagligdag. Ikke kun i lovens forstand, men også økonomisk."

— Jimmy Storm Jessen

Jimmy Storm Jessens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Herning Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Der er gennem idrætsforeningerne mange muligheder for at sikre fysisk aktivitet."

Der bruges for mange penge på kultur og prestigeprojekter frem for kernevelfærd.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Arbejdsløsheden ligger et procentpoint lavere end landsgennemsnittet."

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Men grønne tiltag skal tænkes ind hvor det giver mening"

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Ved at yde en indsats fra kommune kan vi med fordel integrerer flygtninge og indvandrer på arbejdsmarkedet, som mangler hænder"

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Nytænkning af og mere selvbestemmelse vil efter min mening kunne forbedre ældreplejen. Men vi skal være på forkant med udviklingen"

Det var en god beslutning at samle tosprogede elever på skolen i Holtbjerg.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en rigtig prioritering at spare 20 procent på specialundervisningen i Herning Kommunes skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Der kan opstå situationer hvor der er nødvendigt at regulerer for et budgetovertræk."

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Der skal indføres nødvendige nomineringer og kikkes på hvad de enkelte fagområder bruger tiden på. Og så skal vi koncentrerer fagligheden om kærneopgaverne."

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Herning har et fornuftigt udgangspunkt ift. arbejdsløshed og indsatsen for de langtidsledige bør kunne klares inden for de nuværende budgetter"

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Vi skal sørge for en udviklende skolegang for alle elever"

Det er godt, at Herning Kommune har investeret i MCH for at hjælpe dem igennem coronakrisen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Herning Kommune skal så hurtigt det er muligt ud igen. Men i situationen syntes jeg det var rigtig"

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens CV

Erhvervskarriere

Jobkonsulent, Viborg Kommune

2020 - nu

Jobkonsulent, Ringkøbing Skjern Kommune

2015 - 2020

Indkøber, Cykelpartner Jebjerg

2012 - 2015

Cykelmekaniker, Per P Cykler Snejbjerg

2008 - 2012

Cykelmekaniker, Henning Jørgensen Cykler Tjørring

2005 - 2008

Chauffør, Aulum Autolak

2002 - 2005

Forsikringssælger, If skadeforsikring

1998 - 2002

Vognmand, Lynbudene

1989 - 1998

Tilskærer, Karup lønsy

1983 - 1989

Autolakerer, Kølvrå Autolakering

1980 - 1983

Uddannelse

Diplom i beskæftigelse (mangler sidste modul afslutningsmodulet) Påbegyndes forår 2022, % fag inden for beskæftigelse, UC syd

2015 - nu

Diplommodul, Salgspsykologi, Erhvervsakademiet Lillebælt

2012 - 2012

Udlært Cykelmekaniker, Cykelmekaniker, Henning Jørgensen Tjørring

2005 - 2008

Uddannet autolakerer, Autolakerer, Silkeborg tekniske skole

1980 - 1983

Jimmy Storm Jessens valgresultater

Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

60
Det Konservative Folkeparti
2,162
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
60
Partiet i alt
2,162

Jimmy Storm Jessen på sociale medier