164668-4193591a.jpeg
I
Liberal Alliance

Kenneth Storm

28 år | Selvstændig erhvervsdrivende

Kandidat til Kommunalvalg 2021 for Liberal Alliance i Herning

Bor i 7490 Aulum

Kenneth Storms mærkesager

Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Ældre

Med kandidatens egne ord

"Jeg er en 28 årig mand som er født og opvokset i Aulum, hvor jeg har boet det meste af mit liv - Lige med et afbræk som guide og destinationschef rundt i verden. Jeg er til dagligt selvstændig med egen virksomhed, engageret i Ungdommens Nordiske Råd og formand for Aulum Erhvervsudvikling. Så du skal sætte et kryds ved mig hvis du gerne vil have en ung liberal mand i byrådet, som arbejder for hele kommunen og måske kommer med nogle alternative og gode måder at se tingene på, fra en yngre side. Jeg vil komme til at arbejde for at vi får en kommune hvor borgerne er før kommunen, fordi du skal have friheden til at bestemme over dit liv og din families hverdag! Det er uanset som det drejer sig om arbejdsliv, skoler eller ældrepleje. Vi skal som kommune støtte op om privat initiativ og hylde dette. Vi skal huske at lytte til eksperter og bruge deres viden når vi forsøger at finde løsninger på de udfordringer vi har. Vi skal have: En kommune for borgerne – et Herning for alle."

— Kenneth Storm

Kenneth Storm, Liberal Alliance, Herning

Kenneth Storms svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Det er altid et mål at forsøge at optimere og gøre tingene bedre, så vi kan få skatterne sat ned. Dog vil jeg også sige at det ikke nødvendigvis er øverste mærkesag, da vi har masser af områder hvor vi kan gøre mere."

Herning Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Grøn omstilling er vigtigt og Herning Kommune har allerede fokus på den grønne omstilling, hvor der selvfølgelig er masser af mål vi skal nå - Men vi skal gøre det smart"

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bruges for mange penge på kultur og prestigeprojekter frem for kernevelfærd.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Det er vigtigt at have et godt kulturliv i Herning Kommune, men vi skal også have styr på vores prioriteter"

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Vi skal finde en god vej sådan der både er penge til forebyggelse - Men det betyder i min optik ikke at vi skal gå ned i service og kvalitet på andre områder. Jeg mener blot, at der kan optimeres på forskellige fronter, så man godt kan få mere kvalitet for de samme penge."

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Vi skal sætte ind overfor folk der ikke ønsker at arbejde og hellere derfor vil være arbejdsløs. Hvis man kan hjælpe på arbejdsmarkedet skal man hjælpe det man kan."

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Det er altid et mål at forsøge at optimere og gøre tingene bedre, så vi kan få skatterne sat ned. Dog vil jeg også sige at det ikke nødvendigvis er øverste mærkesag, da vi har masser af områder hvor vi kan gøre mere."

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Vi skal se flygtninge og indvandrer som en ressource f.eks. på arbejdsmarkedet og forsøge at få så mange i job som muligt."

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning at samle tosprogede elever på skolen i Holtbjerg.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en rigtig prioritering at spare 20 procent på specialundervisningen i Herning Kommunes skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Det bør som udgangspunkt være helt op til den enkelte daginstitution at vælge antallet af ansatte og hele området skal sættes fri, sådan man kan vælge til og fra alt efter hvilke ønsker og behov man har."

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Jeg tror på at vi får en bedre ældrepleje hvis vi turde udsætte flere opgaver til private aktører. Det gør jeg fordi konkurrence er sundt, da man så skal gøre sit bedste for at fortsætte med at have en virksomhed. Der står jo intet om at vi skal vælge den billigste løsning, jeg går ind for vi sætter krav til en leverandør og at vi vælger den rigtige løsning."

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Vi skal have fokus på at få lavet de veje som ikke er gode samt selvfølgelig også have fokus på ny infrastruktur der hvor det giver mening."

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"En af vores største udfordringer i kommunen er at skaffe arbejdskraft, derfor er det meget vigtigt vi får så mange ud på arbejdsmarkedet som muligt. Jeg er dog ikke sikker på at det kræver en masse penge, da vi kan fokusere indsatsen på langtidsledige fremfor dem der godt selv kan."

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Vi har et stærkt idrætsområde i vores kommune som vi skal holde stærkt."

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Vi skal stræbe efter at have en folkeskole i balance hvor der er plads til eleverne og hvor de børn som har vanskeligheder og er udfordret får den hjælp og støtte de har brug for - Men vi skal også stadig huske på alle de andre elever."

Det er godt, at Herning Kommune har investeret i MCH for at hjælpe dem igennem coronakrisen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens kommentar til spørgsmålet:

"Det er helt essentielt at man fokuserer på at få ladestandere på flere af de eksisterende p-pladser i kommunen, i samarbejde med private aktører. For Herning Kommune skal ikke ud og drive el tankstation."

Kandidatens CV

Politisk karriere

Kasserer

2021 - nu

Internationalt Ansvarlig

2017 - nu

Næstformand

2017 - nu

Erhvervskarriere

Selvstændig, Handelshuset Aulum

2017 - nu

Uddannelse

Jura (deltid), Statsret, Retshistorie, Aarhus Universitet

2016 - 2017

Kenneth Storms valgresultater

Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

267
Liberal Alliance
613
Kommunalvalg 2017

49
Liberal Alliance
756
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
267
Partiet i alt
613
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
49
Partiet i alt
756

Kenneth Storm på sociale medier