Perspektiv

Perspektiv er et vidensprogram, der er lavet i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Perspektiv - Populismens sejr ændrer din verden
Trumps indsættelsestale kaldes ”populisme i kemisk ren form”. Perspektiv sætter denne gang fokus på populisternes succesfulde fremmarch i verden.
Populistiske partier og politikere skyder på eliten og på de fremmede, men peger også på reelle problemer med f.eks. globalisering og arbejdsløshed, som de etablerede partier ikke har kunnet løse. Lektor i fransk, Jørn Boisen, og professor i spansk, Morten Heiberg, diskuterer de mange populistiske bevægelser, der har fået vind i sejlene de seneste år.
Udgivet 4. maj 2018