Perspektiv - Koldkrigens fodnotepolitik

Hvor stærkt var 80ernes fodnote-politik påvirket af socialdemokratiske strømninger fra udlandet? Oplev forskernes diskussion om Danmark under Den kolde Krig i programmet Perspektiv.
I årene 1982-88 pålagde et parlamentariske flertal, at den siddende borgerlige regering førte den såkaldte fodnotepolitik, hvor Danmark tog forbehold overfor NATO, bl.a. når det kom til forholdet til atomvåben. De to samtidshistorikere Rasmus Mariager og Poul Villaume fra Københavns Universitet debatterer, hvor stærkt det danske socialdemokrati var påvirket af de socialdemokratiske søsterpartier i Socialistisk Internationale.
Udgivet 13. april 2018