Naturriget

Tag med Rigmor Sams på opdagelse i naturen

Naturriget: Kommer ulven?
Hvad vil vi med ulven, hvor mange har vi plads til og hvor må de være - det er nogle af de spørgsmål naturstyrelsen har stillet forskerne på Århus Universitet. Vi følger ulvesporet - for at få mere viden om europas største rovpattedyr.
Udgivet 25. april 2013