Krydsfelt - Danmark i balance

Hvordan sikres et Danmark i balance? Hvad mener Landdistrikternes fællesråd? Hvad er holdningen i Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de Konservative? Gæster i studiet er: Steffen Damsgaard, fmd., Landdistrikternes Fællesråd, Simon Kollerup (Soc.dem.), Lise Bech (DF) og Orla Østerby (Kons.)
Udgivet 27. november 2018