Guds Børn

I januar 1897 indtraf den største katastrofe i det danske redningsvæsens historie. Et helt redningsmandskab druknede ud for Harboøre. Med udgangspunkt i ulykken skabte TV MIDTVEST en serie i 8 afsnit om den indremissionske vækkelse på Vestkysten. Serien beskriver bl.a. hvordan vækkelsen med pastor Carl Moe i spidsen var med til at forbedre fiskernes sociale kår som følge af, at brændevinen blev hældt ud. Men også hvordan der blev sået skel mellem hellige og vantro. I centrum for fortællingen står strandfogeden Niels Liløre, der selv mistede 2 sønner og en svigersøn ved ulykken.

Guds Børn (8:8)
De 12 druknede redningsfolk begraves. De tilrejsende journalister er forargede over, at de hellige har forlangt, at deres døde brødre skal i jorden før de vantro. Efter begravelsen krydser strandfoged Niels Liløre klinger med pastor Carl Moe. Tv-drama om harboøerefiskerne og deres religion i 1897. I januar 1897 indtraf den største katastrofe i det danske redningsvæsens historie. Et helt redningsmandskab druknede ud for Harboøre. Med udgangspunkt i ulykken skabte TV/MIDT-VEST en serie i 8 afsnit om den indremissionske vækkelse på Vestkysten. Serien beskriver bl.a. hvordan vækkelsen med pastor Carl Moe i spidsen var med til at forbedre fiskernes sociale kår som følge af, at brændevinen blev hældt ud. Men også hvordan der blev sået skel mellem hellige og vantro. I centrum for fortællingen står strandfogeden Niels Liløre, der selv mistede 2 sønner og en svigersøn ved ulykken. I serien medvirker over 600 skuespillere og statister – en del direkte efterkommere af de redningsfolk, der druknede. Serien blev første gang sendt i foråret 2000.
Udgivet 17. december 2010