10:09

Forsker i griseprutter

Fast Arbejde
Udgivet 3. august 2023
Hvor interessant er en griseprut? Meget, hvis man spørger forskere på Aarhus Universitet i Foulum. For grise udleder også metangasser ligesom køer.