21:53

Færgerne på fjorden (1:4)

Færgerne på fjorden
Udgivet 18. oktober 2020
Tag på en farverig tur med Færgerne på Fjorden. Fra Hals-Egense i øst til Thyborøn-Agger i vest. I første program skal vi med Venøfærgen, vi møder færgeenken fra Livø og vi tager en pause på Feggesund Kro.