Serie Bispens Dilemmaer

27:23

Dette afsnit

Bispens dilemmaer (1:5) Gud skabte jorden og alt var godt…

13/05/2018

Biskop Henrik Stubkjær besøger landmand Jens Lindbjerg

Biskop Henrik Stubkjær har indvilliget i at pakke arbejdstøjet, for at besøge en række mennesker, hvor kirken har noget på spil. I en praktisk dialog tager biskoppen arbejdstøjet på, for at få en samtale om klimaforandringer, alternative behandlinger, tilgivelse, aktiv dødshjælp og livets begyndelse.