TIDSLINJE: 20 år med bæverkonflikter

Bæveren er kommet for retten. Her kan du få et overblik over de protester, der gennem tiden har været mod bæveren i den danske natur.

Den er kendt for sine fremtrædende fortænder og enestående evne til at bygge dæmninger - og så er den et af de mest omdiskuterede dyr i Danmark: Bæveren.

For 20 år siden begyndte man at overveje, om bæveren skulle slippes løs i den danske natur. I dag er den første bæverretssag mod staten gået i gang, fordi en lodsejer er utilfreds med de skader, de store gnavere har lavet på hans træer og søer. Her kan du få overblikket over de vigtigste datoer i bæverens danske historie.

1997

Naturstyrelsen begynder at overveje, om bæveren skal genindføres i Danmark.

1998

Miljøminister Svend Auken (S) siger ja til, at der må sættes bævere ud.

1999

Bæveren bliver diskuteret til en række høringer.

8. oktober 1999

18 bævere bliver sat ud i Flynder Å i Klosterheden - i første omgang som et 5-årigt forsøg.

 

8. oktober 1999

Samtidig med at Danmarks første vilde bævere finder sig til rette i deres nye hjem, lægger Danmarks Sportsfiskerforbund sag an mod Miljøministeren for at få bæveren ud af landet.

15. oktober 1999

For første gang i tusind år er en bæver indblandet i en trafikulykke i Danmark.

8. november 1999

En måned efter udsætningen kommer de første klager:

 

6. august 2000

Den første vilde bæverunge bliver født i Klosterheden. 

27. april 2001

Lystfiskere vil have bæverne i Klosterheden fjernet. Denne dag fik Danmarks Sportsfiskerforbund landsrettens ord for, at de må lægge sag an mod miljømyndighederne for at stoppe bæverudsætningen i Danmark. 

13. november 2003

Vestre Landsret giver indtil videre bæverne lov til at blive, og Danmarks Sportsfiskerforbund taber altså sagen. 

 
 
Foto: TV MIDTVEST

9. august 2004

Efter fem år på prøvetid får bæverne nu fast adresse i Klosterhedens statsskovdistrikt. Siden 18 bævere blev sat ud i Klosterheden i 1999, er familien vokset til over 50 individer.

1. december 2011

Naboer til Flynder Å er så trætte af de skader, bæveren laver, at de nu vil have lov til at skyde den:

 

13. maj 2012

Bæverne skaber fortsat problemer for landmænd og lodsejere, men Naturstyrelsen vil endnu ikke være med til at regulere bestanden. 

2. januar 2015

Det er ikke alle, der er glade for de mange bævere i Midt- og Vestjylland. Frustrationerne over dyrets aktiviteter får private lodsejere til at gribe til ulovlige metoder:

 

2. november 2016

Bæveren har skabt nye spændende vådområder med plads til frøer, flagermus og en række fugle, men bæveren søger også ud i områder hvor den giver konflikter med landmænd og haveejere:

 

12. september 2017

Lodsejer Find Andersen-Fruedahl lægger sag an mod staten for de skader, som bæveren har lavet på hans ejendom:

 

9. oktober 2017

Retssagen begynder.

 
 
Foto: TV MIDTVEST

Fakta om bæveren