Slut med laks

Laksekvoten i Skjern Å er fisket op på rekordtid.