Skelhøje-landmand: Jeg har ikke hørt fra politiet

Christian Nors, svineavleren fra Skelhøje, der bliver beskyldt for at have brugt ulovlig antibiotika, siger til TV MIDTVEST, at han intet har hørt fra politiet.

Det var en fåmælt svineproducent, TV MIDTVEST mødte hjemme på gården i Skelhøje syd for Viborg lørdag eftermiddag.

- Det er fødevaremyndighederne, der kører den her type sager. Det vil være forkert af mig at kommentere fødevaremyndighedernes arbejde, siger gårdejer Christian Nors.

Alt tyder ellers på, at det er ham, der har brugt de ulovlige antibiotika, som Fødevarestyrelsen i tirsdags annoncerede var blevet fundet på Viborgegnen.

En central kilde i landbruget bekræfter overfor TV MIDTVEST, at antibiotika skal være blevet fundet hos Grønhøj Produktion, en virksomhed Christian Nors står i spidsen for.

Lørdag erfarer også Viborg Stifts Folkeblad, at de ulovlige antibiotika er fundet hos Christian Nors. Avisen skriver, at der er fundet tetracyklin på i alt syv svinebesætninger - en ved Mariager - resten koncentreret omkring Grønhøj. Nu venter en politianmeldelse.

- Jeg har noteret mig den mediedækning, der har været. Jeg har noteret mig, hvad der har stået i avisen i dag. Jeg afventer, hvad fødevaremyndighederne melder ud, siger Christian Nors, der understreger, at han ikke har hørt fra politiet.

Det var en prøve på et slagteri, der afslørede et indhold af tetracyklin. Der er tale om en importeret version af stoffet fra Kina - og det er altså ikke godkendt til brug i Danmark.

30.000 svin fra Grønhøj Produktion er tilbageholdt, indtil de veterinære myndigheder har fået svar på prøver, som er indleveret til laboratorieundersøgelser.

Har du brugt de pågældende antibiotika?

- Det kan jeg ikke svare på. Jeg kender ikke resultaterne af den proces fødevaremyndighederne er i gang med. Så jeg kan hverken svare ja eller nej, siger Christian Nors.