Rungende ja: Flere flygtninge til Thisted

Stort flertal i kommunalbestyrelsen i Thisted stemte ja til at modtage 530 ekstra flygtninge.

Borgerne i Thisted skal forberede sig på at modtage 530 nye asylansøgere i de kommende måneder.

Tirsdag aften sagde et stort flertal i kommunalbestyrelsen ja til de ekstra pladser, som Udlændingestyrelsen har bedt om. 23 stemte for forslaget, mens de fire medlemmer fra Dansk Folkeparti var imod.

Beslutningen indebærer, at der året ud skal placeres 400 asylansøgere på de nuværende centre i kommunen.

Derudover bliver der indrettet 150 midlertidige pladser i Vigsø Feriecenter, samt 90 pladser på Skinnerup Vandrerhjem.

Endelig bliver der lavet 200 permanente pladser i den tidligere Social- og Sundhedsskole i Thisted og i det nu nedlagte ældrecenter i Vesløs.

På en af disse lokaliteter etableres pladserne til uledsagede børn. Altså børn der er flygtet fra hjemlandet uden forældre.