Parkskolen - Danmarks bedste

Eleverne på en folkeskole i Struer klarer sig bedre end forventet ud fra den sociale sammensætning. Grundlaget bliver allerede lagt i indskolingen, fortæller en af lærerne.

Parkskolen i Struer er Danmarks bedste - i hvert fald hvis man måler efter elevernes karakterer.

Det viser en ny liste, som tænketanken Cepos har offentliggjort. Listen tager blandt andet højde for elevernes køn, alder og forældrenes uddannelse, og i skoleåret 2011/2012 scorede eleverne i 9. klasse i gennemsnit en karakter højere, end man kan forvente ud fra den sociale sammensætning.

Formanden for skolens pædagogiske råd, lærer Lene Kokholm, siger, at der er flere årsager til, at folkeskolen fra Struer klarer sig så flot. Hun peger blandt andet på, at skolen altid har lagt meget vægt på faglige resultater.

- Det starter allerede i indskolingen, hvor mine kolleger er meget optaget af at lære børnene at gå i skole - at de bliver dygtigere samtidig med, at de har det sjovt. For os er det to sider af samme sag, siger Lene Kokholm.

Få tværgående uger

Hun fortæller også, at skolen bevidst har valgt ikke at have ret mange tværgående uger i overbygningen - simpelt hen fordi det stjæler tid fra den faglige undervisning.

For Parkskolen er det også en naturlig ting at evaluere elevernes indsats. Det gjorde man lang tid før, de nationale tests blev indført.

- Vi har stor fokus på, at eleverne flytter sig hele tiden, siger Lene Kokholm.

Eksternt link - se listen over alle skoler på Cepos´ hjemmeside