Ole Vagn er stadig kandidat

Ole Vagn Christensen kan stadig blive socialdemokraternes folketingskandidat i Thy og på Mors, selv om han ikke har meldt sig som kandidat.

Selv om ingen i den socialdemokratiske kreds i Thy endnu har hørt fra Ole Vagn Christensen er han stadig officiel kandidat til at stille op til folketingsvalget. I følge vedtægterne er han nemlig kandidat så længe han ikke har meldt fra.

I §8, stk. 1, står der nemlig at; den ved sidste folketingsvalg opstillede kandidat betragtes uden videre som foreslået igen, med mindre vedkommende frabeder sig genvalg.

Det ekstraordinære møde i kredsens repræsentantskab starter klokken 19 på Hotel Vilsund Strand.