Million-opgave til Hvide Sande Havn

Havnen i Hvide Sande har overtaget arbejdsopgaver for over 15 millioner årligt fra Kystdirektoratet.

På havnen i Hvide Sande skal de nu selv til at klare opgave som oprensning, opmåling af indsejling og havnebassiner samt varetage driften af sluserne i Thorsminde og Hvide Sande - opgaver der indtil nu har været varetaget af Kystdirektoratet.

Bedre muligheder for havnen

Aftalen mellem Kystdirektoratet og Hvide Sande Havn træder i kraft fra januar 2014. Belønningen for at de nu selv klarer opgaverne i Hvide Sande, skal Kystdirektoratet betale 15,4 millioner kroner årligt til havnen for.

Den nye aftale bliver taget positivt imod på havnen i Hvide Sande, hvor de ser bedre udviklingsmuligheder, når opgaverne nu kan foregå i samspil med havnens øvrige opgaver.

- Det vil resultere i en bedre service overfor havnens brugere, og samtidig gøre os i stand til at optimere indsatsen og ressourceforbruget, siger havnechef Steen Davidsen.

Det er Hvide Sande Havn der selv har taget initiativ til at få den nye aftale på plads, og det glæder borgmesteren, at den nu er sikret.

- Aftalen rummer store perspektiver med henblik på at sikre vide Sande fortsatte udvikling. Både som fiskerihavn, og med de nye spændende forretningsområder, som vi har fokus på, siger borgmester Iver Enevoldsen.

Aftalen har fået Transportministeriets og Finansministeriets accept, og blev godkendt i går, torsdag, i Finansudvalget.