Højspændingsforbindelse fordobles

Miljøcentrene i Århus og Odense har nu givet VVM-tilladelse til udvidelsen.

Jyllands kraftigste højspændingsforbindelse skal udbygges til dobbelt størrelse. Ledningen skal løbe fra Tjele i nord, videre ned over Tange og Kjellerup, og så krydser den Bølling Sø og går øst om Brande. Herfra fortsætter den ned til Aabenraa. I alt 180 kilometer højspænding bliver det til.

Den nye højspændingsforbindelse forventes færdigetableret i 2014 og bliver primært sat op, fordi der dermed bliver mere plads til strømmen fra vindenergi.

Der har tidligere været store protester over opsætningen af højspændingsmaster ved Bølling Sø og Tjele.

 

Herunder kan du se linjeføringen på højspændingsledningerne.