Handelsgymnasium præsenterer spillelinje

GAME: Fra skoleåret 2016/2017 etablerer Holstebro Handelsgymnasium et nyt uddannelsestilbud til de unge, der interesserer sig for it, spil og medier.

En ny studieretning kaledet GAME er målrettet mod unge, som ønsker at styrke deres it-mæssige kompetencer både i en kreativ og kommerciel sammenhæng, men også i et bredere dannelsesmæssigt perspektiv.

- Den digitale udvikling har i løbet af de seneste 10 - 15 år revolutioneret vores måde at være sammen på, vores måde at kommunikere på, vores måde at blive underholdt på, vores måde at forbruge på, måden at undervise på, forklarer vicerektor Jens Christen Hylkjær, der er en af hovedkræfterne bag den nye studieretning.

Han understreger, at det ikke er en ny studieretning, hvor unge kan spille sig igennem en ungdomsuddannelse. Blandt andet kan eleverne blive præsenteret for et virksomhedsspil, der kan tage en hel skoledag

- Det giver et element af konkurrence, som kan være motiverende for mange elever. Her leger man - og lige pludselig sidder eleverne og laver andengrads-ligninger. Det lærer de unge en masse af, siger vicerektor Jens Christen Hylkjær.

Studieretningsfagene bliver matematik og afsætning på A-niveau - og informationsteknoogi B-niveau.

Derudover skal eleverne også have de andre obligatoriske fag, som dansk, engelsk og økonomi.

GAME er det eneste tilbud af sin art i Vestjylland, og der er kun ganske få lignende tilbud i hele landet.