Gymnasieelever: Skolerne har også ansvar for snyd

Uddannelsessystemet har også et ansvar, når elever vælger at snyde til eksamen.

Færre ressourcer og mindre tid til den enkelte elev. Det er sammen med et øget pres på eleverne nogle af årsagerne til at flere elever vælger at snyde til eksamen. Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

- Vi oplever en stigning i antallet af elever, der køber privat lektiehjælp. Det tyder på, at vores uddannelsessystem ikke er godt nok til at forberede vores elever til eksamen, siger Martin Thing, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. 

quoteKarakterne fylder for meget

Martin Thing, Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. 

Han mener også, at der i dag er alt for meget fokus på karakterne frem for egentlig læring. 

- Karakterne fylder for meget, og hvis man ikke præsterer til eksamen, så går det ud over ens fremtid. Det er problematisk, så vi mener i stedet man bør have mindre fokus på karakterne, siger Martin Thing. 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener også skolerne bør fokusere på flere projektopgaver eller case-opgaver, som kan laves over længere tid.