Grov lovovertrædelse af malkerobot-kartel

3 midt-og vestjyske firmaer involveret i sag om ulovlig koordinering af priser på malkerobotter.

Danske mælkebønder har betalt mere for malkerobotter og service af dem, end de har behøvet, vurderer Konkurrencerådet ifølge Børsen. 

3 firmaer fra regionenI centrum står Lely Scandinavia og fire såkaldte Lely-centre:B.F. Malketeknik i Vinderup, Vestjysk Staldteknik i Tarm og JA Malketeknik i Viborg.Også Sydjysk Malke- og Staldteknik fra Røde Kro er i Konkurrencerådets søgelys.

Grov lovovertrædelseKonkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør Agnete Gersing siger til Børsen, der er tale om en grov lovovertrædelse i form af koordinering af priser og markedsopdeling.Hun afventer en kommende ankesag, før sagen overgår til politiet.

Afviser og indrømmer

De fire Lely-centre afviser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens amklager, men de indrømmer at have formuleret sig uhensigtmæssigt i mails, hvor centrene har delt  information fx markeder og priser.