Grønne organisationer jubler over dom i Højesteret

Værnengene er et vigtigt naturområde, der har krav på beskyttelse, siger DN og DOF.

Højesterets dom i sagen om Værnengene i den sydlige del af Ringkøbing Fjord bliver mødt med stor tilfredshed hos Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Dommen fastslår, at det var i strid med reglerne, da en lokal landmand fik lov til at pløje og gøde sine marker i det naturskønne område.

- Det er en dejlig dag. For kunne vi ikke beskytte noget så fantastisk som Værnengene, hvad kunne vi så beskytte, siger præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, i en pressemeddelelse.

Foreningen har i lang tid kæmpet for at få myndighederne til at anerkende, at området er underlagt Naturbeskyttelsesloven og dermed har særligt krav på beskyttelse. Et synspunkt som både Vestre Landsret og Højesteret nu har erklæret sig enig i. 

DN benytter også lejligheden til at gøre opmærksom på, at den nuværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for tre år siden i en lokal avis kaldte foreningens kamp for et "overgreb på befolkningen".

- Jeg håber, at miljøministeren nu anerkender, at vores kamp for naturen var berettiget, og at han selv fremover vil gå forrest, når det gælder om at beskytte vores natur, siger Bisschop-Larsen.

Formanden for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard er også meget tilfreds.

- DOF glæder sig over dommen, der forhåbentlig kan føre til bedre vilkår for engfuglene på Værnengene, et af landets vigtigste yngleområder for engfugle, siger han.

Dommen bør ifølge Østergaard blive startskuddet til, at Naturstyrelsen sætter sig ned sammen med kommunen, lodejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening " for at sikre en mere naturlig drift i hele området.

- Især når Ringkøbing-Skjern Kommune ligefrem har valgt at kalde sig Naturens Rige, siger Østergaard.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ønsker ikke at kommentere dommen over for TV MIDTVEST.