Flere badestrande er sundhedsskadelige

Tre badestrande i Midt- og Vestjylland har ringe badekvalitet. Alligevel bliver strandene ikke lukket for badegæster.

Badevandet ved tre af Midt- og Vestjyllands strande er så dårligt, at det er sundhedsskadeligt at bade der. Det viser en optælling, som Politiken har foretaget. På trods af sundhedsrisikoen vil kommunerne ikke forbyde, at strandgæsterne må bade i vandet.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det surfstranden ved Bork Havn samt Skuldbøl Strand, der får karakteren "ringe" af Naturstyrelsen. I Morsø Kommune er det Dragstrup Vig, der får bundkarakter.

"Ringe" er den dårligste kategorisering på skalaen og bør ifølge Naturstyrelsen føre til, at kommunen enten fraråder badning eller decideret forbyder det.

Ingen badeforbud

Surfstranden ved Bork Havn har de seneste fire år fået karakteren "ringe". Det skyldes, at der løber kloakvand fra sommerhusområderne og nærliggende vandløb ud i badevandet. Alligevel har Ringkøbing Skjern Kommune ikke tænkt sig at lukke badestranden.

- Vi kan ikke bare lukke stranden, for det er en af vores mest populære surferstrande. Blandt andet bruger skolerne stranden til at lære børn at surfe, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Ole Kamp (V) til Politiken.

Enkeltstående tilfælde

I Morsø Kommune er det badevandet ved Dragstrup Vig, der har fået bundkarakteren "ringe" i 2014. Ifølge Natur- og Miljøchef, Arne Kirk, var det dog kun én dårlig vandprøve i 2014, der blev udslagsgivende for den dårlige karakter. Dette års prøver har foreløbig været tilfredsstillende.

- Det er kun en enkelt prøve, så jeg ser det ikke som et så stort problem, at vi bliver nødt til at lukke stranden. Vi forsøger løbende at forbedre forholdene på vores badestrande, siger Arne Kirk, Natur- og Miljøchef i Morsø Kommune til TV MIDTVEST.