Faldende kriminalitet lukker fængselspladser

Kriminaliteten i Danmark er historisk lav. Det fører til en række midlertidige nedlægninger af pladser i fængsler og arresthuse.

En række fængsels- og arresthuspladser landet over bliver nu lukket midlertidigt. Forklaringen er, at kriminaliteten i Danmark er historisk lav, og presset på landets fængsler og arresthuse er derfor dalet markant. Det skriver Information.

Sidste år, da de midlertidige lukninger var på det højeste, var der i perioder lukket ned for cirka 330 fængselspladser. På nuværende tidspunkt er der ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen midlertidigt lukket for 255 pladser, og der er flere midlertidige lukninger på vej. Blandt andet lukker det nye, topsikrede Statsfængsel i Østjylland en hel afdeling med 24 pladser. Også Statsfængslet Midtjylland og arresten i Nyborg Statsfængsel nedlægger midlertidigt pladser.

Una Jensen, områdedirektør i Kriminalforsorgen for Midt- og Nordjylland, forklarer, at lukningerne er et spørgsmål om at prioritere ressourcerne rigtigt i forhold til antallet af indsatte.

»Vi har også en kontraktmæssig forpligtelse i forhold til, hvordan vi udnytter vores pladser,« siger hun.

Belægningen i landets fængsler og arresthuse faldt fra 2011 til 2014 fra 98 til 94 procent efter en periode med kraftig stigning og overbelægning i visse fængsler. I 2011 sad der i gennemsnit 4.037 indsatte i landets fængsler og arresthuse. I 2015 er gennemsnittet målt frem til 13. marts på 3.632 indsatte. Dermed har Kriminalforsorgen før tid indfriet målsætningen fra den politiske aftale for 2013-2016 om at nå 94 procent i 2016.

Forklaringen på den lavere belægning er blandt andet, at flere i dag afsoner straffedomme i eget hjem med fodlænke eller som samfundstjeneste. Men en anden og væsentligere del af forklaringen er et generelt fald i kriminaliteten blandt unge. Det forklarer forskningschef i Justitsministeriets forskningskontor, Britta Kyvsgaard.

»For nogle typer af kriminalitet, herunder vold, har der været en halvering i løbet af de seneste fem år. Meget tyder på, at der er en mindre kriminel generation på vej,« forklarer hun.

Adfærden blandt unge mennesker har forandret sig, siger Britta Kyvsgaard. Blandt andet er der mindre druk og eksperimenteren med stoffer og generel »hængen ud« på gader og stræder og i butikscentre sammen med andre unge. Det er adfærd, som er tæt forbundet med visse typer af kriminalitet, eksempelvis »simpel vold« og lignende forteelser, som typisk vil kunne føre til en kortere fængselsstraf.

»Før i tiden skulle enhver rask dreng begå kriminalitet. Det var ligesom en del af manddomsprøven. Sådan er det ikke mere. I dag bliver kriminalitet tilsyneladende set som taberadfærd,« siger Britta Kyvsgaard.

En undersøgelse fra Justitsministeriets forskningskontor, der blev udgivet i december, viser, at niveauet for kriminalitet i Danmark i årene 2013, 2012 og 2009 var det laveste siden 1987, hvor man første gang begyndte at måle risikoen for at blive udsat for kriminalitet i Danmark.

Statsfængslet Østjylland, der åbnede i 2006, er Danmarks nyeste og bedst sikrede fængsel. Fængselsinspektør Niels Kløve Larsen lukkede i weekenden en hel afdeling, og fængslet har nu samlet de indsatte på de resterende afdelinger for at spare på udgifterne til personale.

»For ganske få år siden lå vi tit på over 100 procents belægning, hvilket gav en masse bøvl i forhold til de indsatte. For eksempel har vi nogle gange været nødt til at stuve to indsatte sammen i en celle, der kun er beregnet til en, og det kan selvsagt give nogle gnidninger,« forklarer Niels Kløve Larsen.

Han regner ikke med, at den midlertidige lukning vil føre til fyringer blandt fængselsbetjentene, men derimod at besparelsen kan opnås gennem orlov, afspadsering og almindelige afgange gennem opsigelser og pension.

Visse arresthuse er lige nu taget helt ud af funktion. Det gælder arresthusene i Assens, Hjørring og Holstebro. De forventes taget i brug igen i midten af 2015.

 

/ritzau/