Asyltal rammer ny bundrekord

Den første uge efter grænsekontrollen kom 642 asylansøgere til Danmark. Sidste uge søgte blot 42 asyl. Det er ny bundrekord.

Foto: TV 2 Nord

Siden begyndelsen af året er strømmen af asylansøgere, der krydser den danske grænse, aftaget kraftigt. Og tendensen fortsætter.
    
Den seneste uge nåede antallet af asylansøgere således en ny bundrekord.
    
42 personer søgte asyl i Danmark i uge 40. Heraf var blandt andet 11 fra det krigsramte Syrien og fire fra Afghanistan.
    
Det samlede antal asylansøgere for i år er dermed oppe på 5187, fremgår det af den seneste opgørelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
    
Der er holdt nøje øje med antallet af asylansøgere, siden regeringen indførte midlertidig grænsekontrol efter nytår.
    
Og efter alt at dømme skød regeringen altså langt forbi målet, da den ved årets begyndelse forventede et rykind af 25.000 asylansøgere i år.
    
Dette tal er derfor siden blevet nedjusteret til 7500.

Lukning af teltlejre

Mens 42 personer søgte asyl i Danmark i sidste uge, kom der til sammenligning 15 gange så mange asylansøgere i årets første uge.
    
Den mindre tilstrømning har ført til lukningen af flere teltlejre rundt om i landet - blandt andet i Thisted og Herning, hvor de sidste beboere flyttede ud i sidste uge. 
    
Tilsvarende er kapaciteten på flere asylcentre blevet mindre, ligesom boliger i kommunerne står tomme og venter på asylansøgere, der endnu ikke er kommet til landet.
    
De ugentlige asyltal stammer fra politiets it-system og er forbundet med en vis usikkerhed, fordi der løbende sker efterregistreringer.
    
Den midlertidige grænsekontrol trådte i kraft 4. januar og er siden blevet forlænget syv gange. Den løber foreløbigt frem til 12. november.
    
/ritzau/
  

Asyltal per uge

Regeringen indførte 4. januar midlertidig grænsekontrol. Kontrollen er siden blevet forlænget syv gange.
    
I den tid har myndighederne registreret antallet af asylansøgere uge for uge, og tallene er som følger:
    
Uge 1: 642
    
Uge 2: 314
    
Uge 3: 234
    
Uge 4: 297
    
Uge 5: 287
    
Uge 6: 276
    
Uge 7: 227
    
Uge 8: 102
    
Uge 9: 179
    
Uge 10: 107
    
Uge 11: 105
    
Uge 12: 47
    
Uge 13: 96
    
Uge 14: 102
    
Uge 15: 122
    
Uge 16: 79
    
Uge 17: 68
    
Uge 18: 80
    
Uge 19: 101
    
Uge 20: 95
    
Uge 21: 74
    
Uge 22: 139
    
Uge 23: 128
    
Uge 24: 92
    
Uge 25: 67
    
Uge 26: 109
    
Uge 27: 93
    
Uge 28: 102
    
Uge 29: 68
    
Uge 30: 90
    
Uge 31: 72
    
Uge 32: 80
    
Uge 33: 79
    
Uge 34: 56
    
Uge 35: 54
    
Uge 36: 66
    
Uge 37: 89
    
Uge 38: 68
    
Uge 39: 59
    
Uge 40: 42
    
I alt: 5187
    
Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da der løbende sker efterregistreringer.
    
Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet