Færgerne på fjorden (4:4)

Færgerne på Limfjorden har siden fordums tid været det nødvendige bindeled mellem forskellige egne, byer og mennesker. I sidste program besøger vi Danmarks eneste forenings-færge, vi hører historien om færgen, der bruger døde dyr som brændstof og vi ser nærmere på vinterfærgen, der sejler til Livø.

Udgivet 8. November 2020