Vindmøller ved Tjele udskudt – Viborg Kommune kan have brudt loven

Antallet af den truede fugleart sædgæs kan falde med 20 procent, hvis vindmøllerne sættes op, vurderes det.

Igennem flere år har en gruppe kæmpet mod opførelsen af otte vindmøller i nærheden af Tjele Langsø ved Viborg, men gang på gang har de stødt panden mod muren. Nu er der medvind til dem.

Den medvind kommer i form af, at Planklagenævnet har behandlet den klage, som modstandsgruppen har indgivet, og er er Planklagenævnet kommet frem til, at opførelsen af vindmøllerne ikke må ske, før der er kommet yderligere undersøgelser. En sådan beslutning kaldes opsættende virkning.

Byrådet i Viborg Kommune har ellers sagt god for, at vindmøllerne kunne sættes op, men det sættes altså nu på pause, efter Planklagenævnet har behandlet sagen.

Planklagenævnet begrunder beslutningen med, at DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, i en rapport vurderer, at antallet af den truede gæs-art taigasædgæs kan falde med op til 20 procent ved Tjele Langsø, hvis vindmøllerne opføres.

Kan overtræde loven

Modstandere af vindmøllerne har argumenteret for, at vindmøllerne kommer til at påvirke et Natura 2000-område, som er et område, som er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU, ligesom det altså kan påvirke antallet af taigasædgæs i Danmark.

quoteVi er svagt optimistiske, men intet er afgjort endnu.

Bent Kiertzner, medlem af gruppen mod vindmøllerne

Ud fra dette vurderer Planklagenævnet, at det er ”overvejende sandsynligt, at der i forbindelse med sagens behandling eller afgørelse er sket en væsentlig overtrædelse af den lovgivning, som Planklagenævnet påser.”

Den vurdering glæder Bent Kiertzner, der er en del af modstandsgruppen mod vindmøllerne. Han vil dog ikke kalde det for bare en halv sejr endnu.

- Vi er svagt optimistiske, men intet er afgjort endnu. Det står der i afgørelsen, hvor der kommer opsættende virkning, påpeger han.

Det vil Nancy Knudsen, der også er en del af modstandsgruppen, til gengæld godt kalde det.

- Ja, det er en halv sejr. Der skal meget til, før Planklagenævnet giver en klage opsættende virkning. Det kræver virkelig væsentlige grunde. Der er selvfølgelig tale om en afgørelse på et foreløbig grundlag. Vi er ikke færdige endnu, men vi må betragte det som en halv sejr, siger hun til Viborg Stifts Folkeblad.

Planklagenævnet slår fast, at der ikke er tale om en endegyldig afgørelse.

- Planklagenævnet vil senere tage stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagen. Nævnet har således ikke med denne afgørelse givet en forhåndstilkendegivelse i forhold til nævnets endelige afgørelse i sagen, skriver Planklagenævnet.

Også politikere imod vindmøllerne

I Viborg Kommune var en flertalsbeslutning bag tiltaget om de otte vindmøller. Det var dog ikke alle politikere, der var lige glade for udsigten til projektet.

En af dem er Torsten Nielsen fra Konservative, der nu er formand for Klima- og Miljøudvalget i kommunen.

- Der ligger en flertalsbeslutning i byrådet bag, og den skal selvfølgelig respekteres. Jeg vil gerne sige, at hele vores gruppe (Konservative, red.) stemte imod. Det gjorde vi af flere årsager. Den ene er den, som giver den opsættende virkning – altså taigasædgæssene. Vi forstår det ikke, og jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er godt, den bliver belyst i planklagenævnet, siger han om Planklagenævnets beslutning.

Et flertal i byrådet mente dog dengang, at sagen var blevet undersøgt ordentligt, og derfor blev der sagt ja til de otte vindmøller.

Den beslutning er der nu stillet spørgsmålstegn ved af Planklagenævnet.

Bent Kiertzner er en del af modstandsgruppen mod vindmøllerne ved Tjele Langsø.
Bent Kiertzner er en del af modstandsgruppen mod vindmøllerne ved Tjele Langsø.
Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.