Viborggensere får dyrere vandregning

Viborg Kommune har vedtaget en ny model for nedbringelse af nitrat i drikkevandet. Det betyder en højere vandregning for forbrugerne.

Indsatsen mod nitrat i drikkevandet bliver intensiveret i ny handleplan for Viborg Kommune. Tidligere hæftede lodsejerne - typisk landmænd - for udgifterne til nitratnedbringelse ved boringernes placering. Nu har Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg indstillet, at udgiften skal betales af forbrugerne. Det vil betyde en ekstraudgift for en almindelig familie på mellem 150-300 kroner om året. 

Den kommende indsats for rent drikkevand består primært i at opkøbe og braklægge jord eller lave dyrkningsaftaler om mindre gødskning med fuld kompensation til lodsejerne. Pengene til det skal betales af borgerne i Viborg Kommune.

- Personligt er jeg meget i enig i princippet om, at forureneren skal betale. Det kan desværre ikke lade sig gøre i dette tilfælde, da man rent juridisk ikke kan forpligte landmænd på en sådan begrænsning. Desuden vil det også kunne betyde store økonomiske problemer for de landmænd, der tilfældigvis har jord, hvor vi har brug for at udvinde drikkevand. Vi har altså i Klima- og Miljøudvalget stået over for, hvorvidt vi ville have renere drikkevand, når der kun er forbrugerne til at betale. Det er en pris, jeg er villig til at betale, siger formand for Klima -og Miljøudvalget i Viborg Kommune Mads Panny (S). 

Et flertal i klima- og miljøudvalget er da også blevet enige om den nye indsatsplan. Flemming Gundersen (Ø) stemte imod, fordi han mener, at landbruget får lov at udlede for meget nitrat, og at beslutningen ifølge ham betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

Forslaget om at lægge udgifterne til braklægning og kompensation til landmændene hos forbrugerne er netop nu i offentlig høring. 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Forbrug.