Viborg Kommune løb fra løfte i 5 år

Børnehuset Tommeliden i Viborg er godt sure på borgmester, Søren Pape Poulsen (K). I mere end fem år er kommunen løbet fra en aftale, der har givet børnehuset pladsproblemer.

Viborg Kommune har i fem år ikke levet op til den aftale, de selv indgik med Børnehuset Tommeliden i Viborg. Da kommunen for fem år siden manglede institutionspladser, indgik de en aftale med den selvejende børneinstitution Tommeliden, der betød, at kommunen byggede en pavillon og eftefølgende øgede børnetallet i børnehuset. Til gengæld skulle et 800 m2 stort areal, der tilhører Digterparken, gives til børnehuset, så legepladsen kunne udvides til de mange børn.

 - Det var den altafgørende forudsætning for, at vi overhovedet ville skrive under på den aftale, det var, at vi fik det her ekstra areal, fortæller Rikke May Kristthorsson, der er talsmand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Tommeliden.

Ingenting er sket

Siden aftalen mellem kommunen og børnehuset blev indgået i 2007 er intet sket. Børnehuset har fået flere børn, så der nu er 84 børn i alderen 0-6 år, men legepladsen er stadig for lille. Kommunen har ikke holdt, hvad den lovede gennem mere end fem år.

 - Jeg er blevet opmærksom på, at den her sag er faldet ned mellem to stole. Det er uheldigt. Nu tager vi den op politisk og får lavet den ændring i lokalplanen, der er nødvendig, så de kan få retten til arealet permanent, siger Viborgs borgmester, Søren Pape Poulsen (K).

Kan ikke bygge ny legeplads

Så længe Viborg Kommune ikke overholder deres del af aftalen, har Tommeliden ikke kunnet udbygge legepladsen, da de ikke har haft permanent ejerskab over arealet. Derfor ville børnehuset ikke udbygge legepladsen, da de ikke ville have råd til, hvis kommunen krævede arealet tilbage.

 - Viborg Kommune vil gerne være ordentlige og sætter pris på dygtighed. Det er bare ikke det vi har oplevet, fortæller Rikke May Kristthorsson.

Hvis ikke kommunen overholder deres del af aftalen denne gang, vil institutionen have fjernet tilbygningen igen.