Viborg Kommune har store problemer med vilde katte

I Viborg Kommune er problemerne med vildtlevende katte store. De er til gene for borgerne, og kattene lever under dårlige forhold. En ny undersøgelse viser, at mere end hver tredje borger vægter dyrevelfærd højt, når de skal sætte deres kryds ved det kommende kommunalvalg.

Vildtlevende katte er et stigende problem i Danmark, og Viborg Kommune er blandt de elleve kommuner, hvor Dyrenes Beskyttelse udpeger, at problemerne er mest omfangsrige. Alene i 2016 modtog Dyrenes Beskyttelse 503 henvendelser om katte fra borgere i kommunen.

- Rundt om i kommunen er der store problemer med, at der fødes mange killinger, og der er ikke nogen til at tage sig af dem. Antallet, og dermed problemerne, bliver altså ikke mindre, og vi oplever rigtig mange vildtlevende katte, der går rundt og er syge. Kommunen gør ikke noget for at komme problemerne til livs. De tørrer i stedet problemet af på borgerne, der selv må stå for indfangningen og dermed udgifterne, siger Connie Von Moos, Kredsformand for Dyrenes Beskyttelse i Viborg.

quotevi oplever rigtig mange vildtlevende katte, der går rundt og er syge. Kommunen gør ikke noget for at komme problemerne til livs. De tørrer i stedet problemet af på borgerne, der selv må stå for indfangningen og dermed udgifterne

Connie Von Moos, Kredsformand for Dyrenes Beskyttelse i Viborg

Problemerne i Viborg Kommune er store, men kommunen har ikke igangsat initiativer for at komme dem til livs. Derimod er Randers Kommune et eksempel på en kommune, som netop nu har valgt at tage hånd om problemerne. Her er det besluttet, at man i 2018 vil afsætte 100.000 kr. til håndtering af problemerne og 50.000 kr. i de efterfølgende år fra 2019 og frem.

Når forholdene er til det, formerer kattene sig, og de fleste killinger kommer til at leve et liv under kummerlige forhold. De mange vildtlevende katte giver derfor anledning til bekymring for dyrevelfærden. Dyrenes Beskyttelse pointerer, at vildtlevende katte ikke skal bekæmpes eller betragtes som skadedyr. Det handler om at hjælpe kattene til bedre forhold.

Der er stemmer i dyrs velfærd

I år er der kommunalvalg, og Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at man stemmer på en politiker, som også har dyrevelfærd på dagsordenen.

- Vi kan på mange områder i Danmark stadig gøre meget mere for at sikre bedre dyrevelfærd. Mange initiativer skal gøres ude i lokalområderne, og derfor opfordrer vi til, at man til kommunalvalget stemmer på en politiker, som vil skabe bedre forhold for kattene, siger Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse.

En ny Epinion-undersøgelse foretaget for Dyrenes Beskyttelse viser, at to ud af tre borgere mener, at vildtlevende katte er et kommunalt ansvar. Det fremgår yderligere af undersøgelsen, at mere end hver tredje vælger vil være tilbøjelig til at sætte deres kryds ved en lokalpolitiker, som fører en dyrevenlig politik.

Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af i alt 1.016 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.