Viborg Kommune bestiller nye undersøgelser af PFOS-forurening

Udvalgsformanden regner med at få svaret fra nye prøver fra fisk og åvand i nærmeste fremtid.

Den seneste tids omtale af PFOS-forureningen i og omkring Hessellund Bæk får nu Viborg Kommune til foretage nye undersøgelser for at fastslå, om der er en sundhedsrisiko for de lokale.

- Vi gør det for at gå med livrem og seler. I forhold til folkesundheden er det meget vigtigt, at vi får belyst, om der er en udfordring i området, siger formanden for kommunens udvalg for klima og miljø, Stine Damborg (C).

Kommunen vil tage nye prøver af vandet i både Hessellund Bæk og Karup Å, ligesom man undersøge indholdet af PFOS i fiskene.

De nye undersøgelser kommer samtidig med, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fraråder fiskeri på Flyvestation Karups område, hvor Hessellund Bæk løber ud i Karup Å.

Den lokale forurening med PFOS stammer fra mange års brandsluknings-øvelser på flyvestationens område. Her blev der indtil for 10 år siden brugt brandskum med det flourholdige stof PFOS, der er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Stine Damborg understreger, at det er vigtigt med mere viden, fordi der er tale om et område med grundvandsmagasiner.

- De prøver, der ligger allerede nu, viser, at det er under grænseværdien, så i virkeligheden er jeg tryg, men vi gør det her for borgernes sikkerhed.

- Der er tale om et stof, som ikke alene findes i det område. Du vil kunne finde det mange steder i Danmark, fordi det er fortidens synder. Det skal vi selvfølgelig tage dybt alvorligt, især når det har at gøre med et grundvandsområde, siger Stine Damborg.

Udvalgsformanden regner med at få svaret fra nye prøver fra fisk og åvand i nærmeste fremtid.

Stine Damborg er formand for Viborg Kommunes udvalg for klima og miljø.
Stine Damborg er formand for Viborg Kommunes udvalg for klima og miljø.
Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST