Viborg: Fyringer i psykiatrien

Psykiatrien i Viborg Kommune skal spare fire millioner kroner om året. Derfor fyrer kommunen 15 procent af medarbejderne på de psykiatriske døgninstitutioner

- Vi er nødt til at få ressourcerne til at passe sammen med den økonomi, der er til rådighed, fortæller Mette Nielsen, der er formand for socialudvalget i Viborg Kommune.

Derfor får 10 ud af 70 medarbejdere på psykiatriske døgninstitutioner tirsdag en fyreseddel.

I den seneste tid har blandt andet handicapområdet været udsat for besparelser, og nu skal der også skæres ned på de psykiatriske tilbud.

Rammer ikke kerneydelsen

Besparelserne kommer dog i følge Mette Nielsen ikke til at ramme den behandling, borgerne har krav på som følge af deres handleplan.

Besparelserne rammer alle de små "ekstra" ydelser, som borgerne har fået, uden at det står i deres handleplan.

Kommunen har lavet en undersøgelse af patienternes behov for støtte, og den har konkluderet, at budgettet i psykiatrien kan skæres med fire millioner, uden at det får alvorlige konsekvenser for behandlingen.

- Vi er nødt til at gøre op med, hvad vi "plejer" at gøre. Handleplanerne er vores kerneydelse. Den må vi fokusere på. Så er der andre områder, hvor vi må holde igen, siger Mette Nielsen.

Bekymring over fyringerne

FOA-medlemmernes tillidsrepræsentant, Jana Buchholzer, er dog bekymret over fyringerne:

- Serviceniveauet vil blive forringet. Der vil være opgaver, som vi ikke kan varetage i fremtiden, når vi bliver færere folk, siger hun.

Personalet har skrevet breve og forsøgt at kontakte både forvaltningen og politikerne om deres bekymringer. De har deltaget i flere møder om sagen, men det har ikke ændret noget.