Viborg får varme fra Apple

Nu er der et gennembrud i sagen om overskudsvarme fra Apples datacenter i Foulum.

Lige siden nyheden om Apples planer om at bygge et gigantisk datacenter i Foulum ved Viborg har en af de store potentielle gevinster været, at overskudsvarmen fra datacenteret kunne sende varme ud til fjernvarmekunderne i Viborg.

En afgift på varmen har imidlertid stået i vejen for projektet, og der har været rejst tvivl om, hvorvidt overskudsvarmen ville være billigere end fra den eksisterende løsning. 

Men nu er det på plads.

Den netop vedtagne erhvervspakke skærer i el-afgiften og åbner dermed for brugen af varmepumper i fjernvarmeindustrien, og det er netop det gennembrud, de har ventet på i Viborg.

- Vi er ovenud tilfredse med den nye erhvervspakke, som blandt andet betyder, at det bliver meget nemmere at få økonomi i anvendelsen af overskudsvarmen fra Datacentret, når der bruges eldrevne varmepumper, siger direktør for Energi Viborg, Christian Hagelskjær i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Vi regner lige nu på tallene om vores konkrete case her i Viborg Kommune, men det korte af det lange er, at det her kommer Viborg og i sidste ende forbrugerne til gode.

Økonomisk attraktivt

Branchen har længe forventet, at der ville komme en nedsættelse af afgiften på el til varme. Nu hvor det er kommet på plads, kan Energi Viborg Kraftvarme gøre de konkrete beregninger færdig sammen med de mange andre faktorer, der spiller ind.

- Vi er med andre ord nu sikre på, at projektet er blevet økonomisk attraktivt, og vi er naturligvis allerede i gang med at regne de nye reducerede afgifter på el til varme i vores beregninger og forventer en klar forbedring i den varmepris, som vi som varmeproducent kan tilbyde vores kunder i fremtiden med varme fra datacentret, siger chefen for Energi Viborg Kraftvarme, Benny Højholt. 

Indslag fra dengang, Apple fik lov til at bygge i Viborg.

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.