Viborg: Blodtransfusion i eget hjem

Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg tilbyder i et forsøg blodtransfusion i eget hjem.

Som det første sted i landet kan borgere i Viborg Kommune i et forsøg nu få tilbudt at få blodtransfusion i eget hjem. Sygeplejerskerne fra kommunens Akut Team står for behandlingen, der sker med backup fra akutlæger på Regionshospitalet Viborg.

Sparer en indlæggelse

Hvis en borger i Viborg Kommune lider af blodmangel, men ikke ellers har brug for hospitalshjælp, kan kommunens akutteam-sygeplejersker sikre, at borgeren får blod i eget hjem. Det sparer borgeren for en måske lang og trættende tur på hospitalet.

Regionshospitalet Viborg og Viborg Kommune indledte samarbejdet på dette område, da hospitalet oplevede flere patienter, der blev indlagt for at få blod, og hvor blodmangel var eneste årsag til indlæggelsen.

- Vi ved, at disse borgere sagtens kan vente en dag eller to med at få blod. Hvis de har fået blod før uden problemer og ikke lider af hjertesygdomme, kan de lige så godt få blod hjemme med hjælp fra professionelle sygeplejersker fra kommunen. Det vil være væsentlig lettere for borgerne, forklarer akutlæge og hjertemediciner Thomas Nielsen, der er hospitalets tovholder på projektet.

Øger livskvaliteten hos patienten

Foreløbig kører ordningen med blod i eget hjem som et forsøg, hvor det er et tilbud to dage om ugen - tirsdag og torsdag.

- Vi er rigtigt glade for at kunne tilbyde borgerne denne mulighed. Der er ingen tvivl om, at det øger livskvaliteten, at man kan undgå transport og indlæggelse - særligt hvis man i forvejen har sygdom tæt inde på livet, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune, Mette Nielsen.

Kommunale sygeplejersker med hospitalsudstyr

Sygeplejersker fra kommunens Akut Team har fået undervisning af personalet på Regionshospitalet Viborg, og der er indført procedurer for det nye samarbejde mellem kommune og hospital.

- Sygeplejerskerne fra kommunens henter blod på hospitalet, men også en lille nødkasse med adrenalin og andet, der kan være nødvendigt, hvis borgeren hjemme skulle få det dårligt. Det kan sagtens klares i eget hjem med den rette behandling, og desuden ved vi på hospitalet, at det forgår, så vi er standby - og sygeplejerskerne ved præcis, hvornår de skal ringe til Akutafdelingen, understreger overlæge Thomas Nielsen.

Det er endnu uvist, hvor mange borgere der kan undgå indlæggelser. I opstarten forventer hospital og kommune i gennemsnit to patienter om ugen.