Viborg: Ældre siger nej til hjertestartere

Viborg Kommune har besluttet at opstille hjertestartere på alle kommunens plejehjem. Men faktisk ønsker kun et fåtal af beboerne at blive genoplivet, hvis de får hjertestop.

Viborg Kommune har besluttet at opstille hjertestartere på alle kommunens plejehjem. Men faktisk ønsker kun et fåtal af beboerne at blive genoplivet, hvis de får hjertestop.

På Pensionistgården i Vammen har de haft hjertestarter i en del år. Men hjertestarteren skaber tryghed især uden for plejehjemmet. For ikke ret mange af de faste beboere ønsker dens hjælp.

- Hovedparten af vores beboere har valgt det fra, siger Per Svane Aastradsen, der er Centerleder på Plejecentrene i Vammen.

Tre ud af fire beboere på centret har sagt nej tak til at blive genoplivet med en hjertestarter, hvis de skulle falde om med hjertestop på plejehjemmet. Billedet er det samme andre steder i kommunen.

- De ældre er meget velorienteret omkring, at jo ældre, vi er, jo dårligere kan prognosen være efterfølgende, hvis man bliver genoplivet, mens andre siger, at de er mæt af dage, siger Per Svane Aastradsen.

Men selv om mange ældre altså siger fra, har politikerne i Viborg Kommune netop bestemt, at alle plejecentre i kommunen skal have en hjertestarter. Også af hensyn til andre end beboerne:

- Det er jo også en arbejdsplads, hvor der færdes mange mennesker og en del af et aktivt lokalsamfund, siger Mette Nielsen (S), der er formand for Ældre & Sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

Se mere om sagen i vores udsendelse 19.30:

Hovedparten af de ældre siger nej tak til genoplivning, selv om der hænger en hjertestarter på plejehjemmet.

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Politik.