VHK lever op til økonomiske forventninger

Årsregnskabet tyder på, at Viborg HK A/S har fået bremset den negative udvikling.

Et årsresultat på minus 7,9 millioner kroner lyder måske ikke positivt i de flestes ører, men hos Viborg HK A/S er det gode nyheder.

Alt i alt forventes omsætningen i selskabet nemlig at vokse fra 30,4 millioner kroner til 41 millioner kroner, og det betyder, at der er blevet sat en stopper for den nedtur, det har oplevet siden 2007. På det tidspunkt begyndte omsætningen på sponsorer og billetter at falde.

- Vi er overordnet set tilfredse med den udvikling, vi ser for selskabet, og at vi holder os inden for den resultatmæssige ramme, der blev sat sidste år. Når man ser på årets resultat, skal man tage med i betragtning, at vi har foretaget nogle valg og nogle investeringer, der påvirker regnskabet i negativ retning i år, men som vil styrke vores fremtidige indtjening, siger bestyrelsesformand Ove Kloch i en pressemeddelelse.

Klubben håber at kunne forbedre økonomien yderligere ved at øge indtjeningen fra sponsorater og entrebilletter. Desuden skal der laves flere erhvervskurser gennem Sports Academy Viborg og laves flere events i forbindelse med kampene i Viborg.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.