Ulovlig antibiotika fundet i svinebesætning

Fødevarestyrelsen politianmelder en svineproducent på Viborg-egnen efter fund af ulovlig antibiotika importeret fra Kina.

Fødevarestyrelsens veterinær rejsehold har ved et kontrolbesøg den 4. juni fundet 50 kg ulovlig medicin i en svinebesætning nær Viborg. Af emballagen fremgik, at der var tale om tetracyklin antibiotika produceret i Kina.

​Den fundne type tetracyklin er ikke et godkendt veterinærlægemiddel i Danmark, og derfor er det ulovligt at anvende i svineproduktion. Myndighederne har beslaglagt medicinen og sendt prøver til laboratorieundersøgelse for at fastslå indholdet med sikkerhed.

- Jeg er rystet over, at man som svineproducent kan opføre sig så uansvarligt. Ulovlig import af medicin, der formodentlig er antibiotika, udgør en risiko for fødevaresikkerheden og kan true muligheden for at behandle sygdomme hos mennesker og dyr effektivt. Jeg er glad for, at Fødevarestyrelsen så hurtigt har afdækket sagen og tager relevante forholdsregler. Det viser, at kontrollen virker, siger Fødevareminister Dan Jørgensen.

Trist landbrugsboss

Også Landbrug & Fødevarers formand reagerer skarpt på sagen, han betegner som alvorlig.

- Jeg er meget trist over, at vi skal have sådan en sag. Jeg kan virkelig undre mig over, at der nogen, der synes, at det er en god måde at drive landbrug på i Danmark, siger Martin Merrild.

Fødevarestyrelsen har nedlagt forbud mod, at der flyttes dyr fra de berørte besætninger. Når prøvesvarene foreligger senere på ugen, tager Fødevarestyrelsen stilling til, hvornår dyr igen må flyttes fra besætningerne.

- Jeg troede vi var langt ude over den her slags sager. Jeg troede virkelig, at alle var for kloge til sådan noget. En enkelt landmands mangel på dømmekraft sætter tvivl om et helt erhverv, siger en tydeligt påvirket landbrugsboss.

Kontrollen blev gennemført efter, at prøver fra to slagtesvin var fundet positive for en ulovlig type tetracyklin. Indholdet i slagtesvinene var under gældende grænseværdier. Flemming Marker fra Fødevarestyrelsens Veterinære rejsehold siger, at prøven er taget på et dansk slagteri.